Laporta: ‘Messi là lịch sử 20 năm của Barca’

Laporta: ‘Messi là lịch sử 20 năm của Barca’

“Chúng tôi buồn vì chưa thể tri ân Messi, ngôi sao đã cho Barca mọi thứ”, Laporta phát biểu trong cu