PhúQuốcLeague-Corona:QuốcAnhmờnhạt,GiaTừnhậnthẻđỏ,CảnghàngkhôngPhúQuốcbạitrậntrướcPhúQuốcToday

Quả Bóng vàng Việt Nam – Huỳnh Quốc Anh 2012 và ngôi sao phủi hàng đầu Hà Nội – Gia Từ đều ra trận nhưng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đã thất bại đớn đau trước Phú Quốc Today.