Nghỉ ăn Tết, Đức Huy được giao nhiệm vụ “bảo mẫu”

Nghỉ ăn Tết, Đức Huy được giao nhiệm vụ “bảo mẫu”

Ngày Tết cứ ngỡ là dịp được nghỉ ngơi, vậy mà các bà các chị lại tất bật chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn