Cristiano Ronaldo đã dừng lại trong top 16 trong ba năm!Lần đầu tiên, 0 bức ảnh hiếm hoi trong 12 năm, tất cả đều trống lần đầu tiên.

Cristiano Ronaldo đã dừng lại trong top 16 trong ba năm!Hiếm 0 bức ảnh trong 12 năm đều trống lần đầu tiên sau 12 năm.altar. nhưng ở Atletico tối nay