Không thay đổi quy định phòng dịch với Olympic Bắc Kinh 2022

Không thay đổi quy định phòng dịch với Olympic Bắc Kinh 2022

Ban tổ chức Olympic mùa Đông khẳng định chiến lược phòng chống COVID-19 hiện nay của Bắc Kinh đang h