Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Thiếu các cuộc đình công chết người để tiếp tục làm việc chăm chỉ để kiên quyết và quyết đoán hơn Jadwal Sepakbola Euro 2020

Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Thiếu các cuộc đình công chết người và tiếp tục làm việc chăm chỉ để kiên quyết và quyết đoán hơn [Jadwal Sepakbola Euro 2020]: Báo cáo thể thao vào ngày 31 tháng 10bị đánh bại 0-3 đi.bilbao cạnh tranh