ĐộibóngcủaQuốcVượngthamgiagiảivôđịchsân7,KV3,cúpTuấnSơn

Chiều ngày 6/9/2017, BTC giải bóng đá vô địch sân 7, vòng loại khu vực 3, cúp Tuấn Sơn đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng.