Dànsaolỡbước,BIDVQuangTrungbịloạikhỏiCúpmùaXuân

Chiều ngày 6/4/2016, 2 trận tứ kết còn lại của Cúp mùa Xuân đã diễn ra. Bất ngờ lớn nhất là việc dàn binh hùng tướng mạnh BIDV Quang Trung để thua SHB chi nhánh HN 1-2 và chia tay giải đấu trong cay đắng.