Chủ tịch Perez không nỡ sa thải Zidane

Chủ tịch Perez không nỡ sa thải Zidane

Các thành viên Hội đồng quản trị Real Madrid yêu cầu sa thải Zinedine Zidane nhưng Chủ tịch Perez kh